ABD Yaptırımları Konusunda Ümit Özdağ, İsmail Koncuk ve İsmail Ok’un Ortak Basın Açıklaması

16 Aralık 2020

Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlet olarak anayasasına, uluslararası hukuka ve yasalarına uygun her türlü politik kararı almak ve uygulamak konusunda özgürdür. Bu kararların sorgulanması, yaptırımlar ile değiştirilmeye zorlanması, Türk Milleti’nin İstiklal Savaşı sonucunda bir kez daha teyit ettiği egemenlik ve hukukunun sorgulanmasıdır. Türk devletinin egemenlik haklarına yönelik bu tehditlerin aynı ittifak içinde olduğumuz ABD’den gelmesi tehdidin kabul edilmezliğini arttırmaktadır.

ABD’nin Türkiye’nin hangi silah sistemlerini satın aldığını veya ürettiğini sorgulama veya reddetme hakkı yoktur. Türkiye, savunmasını mükemmelleştirmek amacıyla -tercihimiz öncelikle milli kaynaklardan olmakla birlikte- her kaynaktan istediği silah sistemlerini tedarik edebilir veya birlikte üretebilir. Üstelik bu silah sistemleri saldırı silahları değil, savunmaya yönelik silahlar ise bunlara müttefiklerden gelecek bir itirazı anlamak gerçekten mümkün değildir. Egemen bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, kendisini savunmak için aldığı silah sistemlerinden dolayı yaptırımlarla tehdit etmek Türkiye’nin uğruna birçok fedakarlık yaptığı ittifak ilkelerine uymamaktadır. Kaldı ki,  yine bir NATO üyesi olan Yunanistan’ın ABD ordusunun üs kurma aşamasında olduğu Girit’te faaliyete geçirdiği S 300 sistemleri de düşünüldüğünde, müttefik ülke olarak bilinen ABD’nin tutumunu anlamak mümkün görünmemektedir.  

Öte yandan AKP’nin hatalı dış ve iç politikaları Türkiye’yi bir devlet krizine, milli birlik krizine, ekonomik krize ve Suriyeli sığınmacılar krizine sürüklemiş ve ülke güvenliğini ağır tehdit altında bırakmıştır. Yaşanan devlet krizinin bir neticesi de Amerikan yaptırımları üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı’nın 14 Aralık 2020’de yayınlamış olduğu zayıf, alttan alıcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin onurunu, Türk Milletinin yüksek haysiyetini gerektiği gibi savunmayan açıklamadır. Türkiye’nin hukuku ve çıkarları böyle zayıf bir dille savunulamaz. 

AKP iktidarının yanlışları konusundaki eleştirilerimizi tavizsiz ve kararlı bir şekilde ortaya koyduk ve koyamaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iliştirilmiş muhalefet işlevi üstlenmeyeceğimizi ortaya koyarken, diğer yandan da Türk devlet ve milletine yönelik düşmanca tutum ortaya koyan her dış politik girişimin karşısında Türk devletinin ve Büyük Türk Milletinin yüksek menfaatlerini kararlı bir şekilde savunacağız. 

Türk kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Prof. Dr. Ümit Özdağ       İsmail Koncuk          İsmail Ok
İstanbul Milletvekili         Adana Milletvekili     Balıkesir Milletvekili