Hükümet, milli çıkarlara dayalı gerçekçi dış politikaya geçmelidir

(01 Eylül 2020 Tarihli Basın Açıklaması)

Değerli basın mensupları,

Türkiye’nin güvenliği tehdit altındadır. Ülkemizin güvenliğinin tehdit altında olmasının birinci nedeni diplomasi ve güvenlik politikalarımızın kötü yönetilmesi, ikinci nedeni ise bundan istifade eden Türkiye’ye düşman ve rakip güçlerin saldırgan tutumlarını artırmalarıdır.  

Türk dış ve güvenlik politikalarının kötü yönetilmesinin nedeni dış politikanın Türkiye’nin milli menfaatlerinden çok siyasal ümmetçi Müslüman Kardeşler çizgisini takip etmesidir. Erdoğan’ın ısrarla izlemekte devam ettiği bu siyaset Ortadoğu’da Türkiye’yi yalnızlaştırmış, dünyada ciddi  bir isolasyona sokmuş, Türkiye’nin düşmanlarının artmasını ve aralarında ittifaklar kurulmasını sağlamıştır.

Değerli basın mensupları,

İzlenen siyasal ümmetçi Müslüman Kardeşler merkezli politika Türkiye’nin önceliklerini yanlış belirlemesine yol açmaktadır. Bugün Türkiye İdlib’te selefi terör örgütlerinin de içinde olduğu bir grubu korumak adına on binlerce askerini ve askeri aracını İdlib’e yığarken, Suriye’nin kuzeyinde ABD destekli PKK’istan projesi bütün hızı ile gelişmeye devam etmektedir.

PKK-YPG terör örgütü bölgede bir suç rejimini Türkiye’nin gözlerinin içine baka baka inşa etmiş, cinayetlere soygunlara, insan kaçırma ve etnik temizlik eylemlerine imza atmaktadır. Amerikan özel kuvvetlerinden emekli bir zatında ortak olduğu 2019’da kurdurulan bir petrol şirketi PKK-PYD’nin işgal ettiği bölgede petrol çıkararak güneyimizde kurulmak istenen terör devletinin finansmanını sağlayacaktır.

Bu bölgede yapılan toplantılarda artık federal Suriye çağrıları yükselmeye başlamıştır. Sadece ABD değil, Rusya’da PKK-YPG’yi muhatap almaya başlamıştır. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır destek vermektedir. Rusya, üst düzey görüşmeler için PKK-YPG’yi Moskova’ya davet etmiştir.  Özetle, değişik bir boyutta Irak’ın kuzeyinde çevrilen filmi ikinci kez görüyoruz.  

Türkiye için en büyük stratejik tehdit üstelik Suriyeli göçü ile milli demografik yapısı bozulma sürecinde olan güneydeki bu terör devletinden gelecektir. AKP Hükümeti, İdlib’e verdiği stratejik önemin onda birini dahi PKK-PYD tarafından işgal edilen bölgeye vermemektedir. Asıl askeri yığınak yapılması gereken yer PKK-PYD’nin işgal altında tuttuğu bölgedir. Türkiye Suriye’nin kuzeyindeki bu terörist yapılanma üzerindeki askeri, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel baskısını sistemli olarak her geçen gün biraz daha artırmalıdır. Bu bölgedeki gelişmeleri etkisiz bir şekilde seyretmek kabul edilebilir değildir.

Değerli basın mensupları,

Dış politikamızda bir diğer risk alanı Libya’dır. AKP Hükümeti Libya’da Türkiye’den 2000 kilometre uzaklıkta bir Arap iç savaşına müdahil olmuştur. Böyle bir operasyon olağanüstü riskleri beraberinde getirmektedir. Türkiye’ye çok uzak, deniz aşırı lojistik gerektiren bir operasyon alanıdır. Libya, Türkiye açısından birçok bilinmezlik içermektedir. Buna rağmen Türkiye’nin ilk müdahalesi BM tarafından tanınan hükümetin isyancı Hafter güçleri tarafından devrilmesini engellemiştir. Libya fiilen ikiye bölünmüş durumdadır. Ancak durumu Türkiye açısından olduğundan da riskli hale getiren gelişme, Türkiye’nin desteklediği Sarrac Hükümetinin içinde yaşanan bölünmedir. Sarrac, İç İşleri Bakanı Fehmi Başağa’yı görevden almıştır. Türkiye’nin desteklediği taraf içinde ortaya çıkan ve iç savaş içinde iç savaş konumuna gelebilecek bu gelişme ortaya Libya’daki Türk askeri varlığı için olduğu gibi Türkiye’nin bütün bir Doğu Akdeniz politikası için büyük bir risk çıkarabilecek potansiyele sahiptir.  

Değerli basın mensupları,

Türkiye, sözde dini referanslar üzerine kurulmuş ve uzun vadeli-stratejik eksenden uzak bir dış politika anlayışının taşıdığı risk ve oluşturduğu olumsuz sonuçların bilinciyle; milli çıkar esaslı, gerçekçi, sürdürülebilir, sonuç alan, diplomasiyi önceleyen ve yeni ittifaklar kurma arayışında olan bir dış politika anlayışıyla hareket edilmeye başlamalıdır.

AKP’nin öncelikle yapması gereken Türkiye düşmanı ittifakları parçalayacak bir diplomasinin izlenmektir. PKK-YPG’nin ve arkasındaki devletlerin en önemli güç kaynağını Erdoğan’ın Beşar Esad ile uzlaşmama politikası oluşturmaktadır. Türkiye, karşısındaki ittifakı kırmaya Beşar Esad ile görüşmeleri başlatarak başlamalıdır.

Değerli basın mensupları,

Mısır’ın Türkiye karşıtı ittifaka dahil olmasının nedeni AKP’nin Müslüman Kardeşleri desteklemesidir. Müslüman Kardeşler Sisi rejimine karşı politik mücadelelerinin karargahını İstanbul’a kurmuşlardır. Müslüman Kardeşlerin Türkiye’deki Sisi rejimini hedef alan faaliyetleri Mısır’ı her türlü Türkiye karşıtı ittifaka dahil olmasına neden olmaktadır. Mısır’ı bu ittifaktan çıkarmanın yolu Müslüman Kardeşleri Türkiye’de faaliyetlerini kısıtlamak ile başlamalıdır.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelmesi için AKP bazı adımlar atmıştır. Bu olumlu bir adımdır. Ancak eğer gizli yürüyen bir süreç yoksa henüz anlamlı bir ilerleme kaydedildiği görülmemektedir.

Değerli basın mensupları,

Tansiyonun düşürülmesi ve kuvvet tasarrufunun yapılması gereken bölgelerden birisi de hiç şüphesiz İdlib’tir. Beşar   Esad ile görüşmelerin başlaması, patlamaya hazır bir bölge görülen İdlib üzerinde de olumlu etki yapacaktır. Ancak artık İdlib meselesinin İdlib halkının güvenliği sağlanarak çözülmesi, Suriye sorununun çözümü konusunun ilk önemli adımı olarak bir çözüm yoluna girmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Özetle, Türkiye dış politika ve güvenlik politikalarında etrafımızda gerçekleştirilen kuşatmayı Türk Ordusu dışındaki milli güç unsurları ile kırarken, askeri gücü son seçenek olarak hazır tutmalıdır.