Reşat Çiğiltepe ve Rize

(29 Haziran 2020 Tarihli Basın Açıklaması)

Milletler tarihlerini bildikleri, anladıkları ve tarihlerini saygı duydukları ölçülerde geleceklerini güven içinde inşa edebilirler. Ünlü tarihçi Bernard Lewis, “Geleceği görebilmek için tarih bilmek çok önemlidir. Birey için hafıza neyse, bir ulus için tarih odur. Tarihini çarptıran bir toplum nörotik bir kişi, tarihini bilmeyen bir toplum ise hafızasını kaybetmiş bir insan gibidir” demektedir.  Türk Milleti tarihin en köklü milletlerinin başında gelmektedir. 21. Yüzyılda Birleşmiş Milletlere üye olan ülkelerin yüzde 75’i ikinci dünya savaşı sonrasında kurulmuş devletlerdir ve milletleşme süreçleri çok yenidir.  Avrupa kıtasının güçlü ülkeleri olarak aklımıza gelen ülkelerin tarihleri en fazla 800 yıl geriye gitmektedir. Oysa biz Türkler 26 Haziran’da Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun bu yıl 2262 yılını kutlamış bir milletiz. Tarihsel derinlik açısından tarihin en kadim iki milletinden birisiyiz. Diğeri ise Türk Milleti’nin tarih boyunca mücadele ettiği ve bugün de Doğu Türkistan’da mücadeleye devam ettiği Çin Milletidir.

Değerli basın mensupları,

Ünlü Fransız Türkolog Jean-Paul Roux’un “büyük, olağanüstü ve eşsiz” diye nitelediği Türk tarihinin en önemli parçalarından birisi hiç şüphesiz İstiklal Harbimizdir. İstiklal Harbimizi en güzel ifade eden kavramlardan birisi İstiklal Savaşı’nı anlatan bir romanında ismi olan “Kutsal İsyan”dır. Bu kutsal isyanda Türk Milleti için kutlu olan yüzlerce milli anı vardır. Bu milli anılar,  milli vicdan ve hafızamızı oluşturur.  Bu anlardan hiç şüphesiz birisi de 27 Ağustos 1922 saat 11.00 ile 12.00 arasında gerçekleşmiştir. 26 Ağustos 1922’de Büyük Taaruz başlamıştır. 27 Ağustos’ta Albay Reşat’ın komutasındaki 75. Tümen Çiğiltepe’yi düşmandan almak üzere savaşmaktaydı. Ancak stratejik bir konuma sahip olan tepe Yunan ordusu tarafından güçlü bir şekilde tahkim edilmişti.  Önce 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa Reşat Albayı arayarak tepenin ne zaman düşeceğini sormuştur. Saat 11.20’de başkomutan Mustafa Kemal Paşa Reşat Albayı arayarak, tepenin ne zaman düşeceğini sormuştur. Reşat Albay, 1 Ordu Komutanı Nurettin Paşa’ya söylediği gibi Mustafa Kemal Paşa’ya da saat 12.00’de Yunan birliklerinden Çiğiltepe’nin alınacağını söylemiştir. Reşat Albay 43 yaşında, erişkin yaşamı Trablusgarb, Balkan Savaşı, Çanakkale’de, Muş’un Rus ordusundan alınmasında en ön safta çarpışan komutanlardan birisiydi. 18 lez yaralanmış,  gazi olmuştu. Birinci İnönü, İkinci İnönü ve Sakarya muharebelerinde yer almıştı. Reşat Albay söz verdiği saat 12.00’de Çiğiltepe düşmeyince intihar etmiştir. 75. Tümen Reşat Albayın şehit düşmesinden 45 dakika sonra Çiğiltepe’yi düşmandan temizlemiştir.  TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırılan Reşat Albaya, Mustafa Kemal soyadı yasası çıkınca ailesine Çiğiltepe soyadını vermiştir.

Ankara Mamak’ta Çiğiltepe lojmanları içinde bir ilkokul bir lise vardır. Bu okulların adı rahmetli Şehit Albay Reşat Çiğiltepe’nin adını taşımaktaydılar. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Vakfı’na bir miktar para bağışlayan Turhan Polat’ın ismi Ankara Valiliği tarafından verilmiştir. Okulun isminin değiştirildiğinden Milli Eğitim Bakanlığı’nın haberi olmadığını, mevzuat gereği olması da gerekmediğini, isim değiştirme işleminin Ankara Valiliği tarafından yapıldığını öğrendim.

Reşat Albay, şehit oluşundan önce dağa bakıp, “Hey mübarek dağ, bak bakalım bana! Gelecek nesiller senin kıymetini bilir ve burada bugün olanları, sebil olan şu canları umarım hatırlarlar. Başarırsak, bunca kana ve cana mal olan bu tepenin değerini umarım anlayabilirler.” Çiğiltepe okulunun isminin üç kuruş için değiştirilmesinden sonra anladık ki, bazı yöneticiler hala Türk İstiklal Harbi’nin değerini anlamamış. Büyük Taarruz’da, Çiğiltepe’de dökülen kanların değerini bilmiyorlar.

Ben bu konuyu kamuoyunun gündemine taşıyınca dün Ankara Milli Eğitim Müdürü twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Okulun adının Şehit Albay Reşat Çiğiltepe’den alınmadığını, Çiğiltepe semtinden alındığını ileri sürmüştür. Sanıyorum müdür beye eksik bilgi vermiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1967 senesinde bölgeyi istimlak etmiştir. 1980’lerin başında bölgeye lojmanlar yapılmış ve Reşat Çiğiltepe adı Lojmanlara verilmiştir. Lojmanlar bölgesine konulan levhalara şehit Albay Reşat Çiğiltepe’nin fotoğrafı ve hayatının özeti konulmuştur. Bugünde mahalle nüfusunun yüzde 90’ını lojmanlarda oturanlar oluşturmaktadır. Umarım Ankara Milli  Eğitim Müdürü Reşat Çiğiltepe’nin, İstiklal Savaşı şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz ruhlarını incitmeye devam etmek istemez ve bu yanlış adımı örtmek için bahaneler üretmekten ise doğruyu yapar.

Buradan Milli Eğitim Bakanına sesleniyorum. Sayın bakan bu rezilliğe bir son vererek okula şerefli ismini iade edin.

Değerli basın mensupları,

Kabullenilmesi mümkün olmayan bir başka husus ise Rize/Fındıklı’da yaşanmaktadır. Fındıklı Belediyesi “Fındıklı Millet Bahçesi” adlı bahçenin adını “100. Yıl Atatürk Parkı” olarak değiştirmiştir. Fındıklı Kaymakamlığı Belediye Meclisi tarafından alınan bu kararı “kamu yararı olmadığı” gerekçesi ile reddetmiş, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Koordinatörü ise Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile ilgili soruşturma başlatmıştır. Fındıklı Kaymakamı ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Koordinatörü Atatürk isminin konmasında kamu yararı olmadığı iddiasını ortaya atarak suç işlemişlerdir. Bu iki kamu görevlisi unutmamalıdır ki, bugün görevlisi oldukları devletin, kamusal yapının kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür. Siz kendi soruşturmanızı açın. Türk tarihi ve Türk Milleti’nin vicdanı da devletin kurucusuna karşı aldığınız tavırdan dolayı size soruşturma açacaktır.