Kerkük Irak ve Ortadoğu

Paylaşım savaşlarının hedeflediği en önemli coğrafyalardan birisi Ortadoğu coğrafyasıdır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Batı kapitalizminin menfaatleri Ortadoğu’da doğal ve insani olmayan sınırlar çizmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’nda Ortadoğu’nun kaynaklarının emperyalistler arasında yapılacak hesaplaşma sonucunda yeniden düzenlenmesi hedeflenmiştir. Soğuk savaş döneminde Ortadoğu büyük güçlerin vekaleten savaşlarını sürdürdükleri alan olmuştur.

21. Yüz yılın başında Ortadoğu SSCB’nin yıkılması ile doğduğu düşünülen boşlukları doldurmak amacı ile Kafkasya ve Türkistan’ın eklenmesi ile Türk Dünyası ve Arap Dünyasının toplamı olan Büyük Ortadoğu’ya dönüştürülmek istenmiştir. Elinizdeki bu kitap bu coğrafyadaki mücadeleye Ankara’dan bir bakış ve tahlil ürünüdür.