Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Jeopolitik İnceleme

Günümüzün en tartışmalı konularından biri haline gelen Türkiye’nin geleceğini derinden etkileyecek olan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkiler zinciri, düşünsel alanda iki kutbun meydana gelmesine yol açmıştır. Avrupa Birliği taraftarı ve Avrupa Birliği karşıtı olarak isimlendirebilecek iki grup, bu sorunlu alanda tartışmalara yön vermiş fakat kendi içlerinde dış dünyada soyutlanmaktad kurtulmuştur.

Avrupa Birliği gibi oluşmakta olan bir süper gücün genişleme sürecinde yüzleşeceği sorun alanlarını inceleyen yazar, aynı zamanda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel bir perspektiften değerlendiriyor ve bu ilişkiler zincirinin temel taşlarını oluşturan psikolojik, jeopolitik, ekonomik ve tarihsel boyutları da göz önünde bulundurarak geleceğe yönelik çıkarımlar yapıyor.