Türkiye, Kuzey Irak ve PKK (Bir Gayrı Nizami Savaşın Anatomisi)

Bu çalışmada; tarihi, arka planıyla birlikte, 1982’den 1999’a kadar PKK’nın Kuzey Irak’daki varlığı, politikası, eylemleri ve Türkiye’nin PKK’ya karşı geliştirdiği siyaset incelenmiştir. Bu incelemeye bağlı olarak da değişik boyutlardan yansımalarının bir değerlendirilmesi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Hiçbir bilimsel öncülün olmadığı bir ortamda, basılmış yayınların taranması, asker ve sivil bürokrasiden uzmanlarla yapılan görüşmeler ile başlayan ve Kuzey Irak’ta yapılan alan araştırmalarından elde edilen verilerin önceliklerle bütünleştirilmesi ile sonlandırılan bu çalışma, burada yaşanan bölgesel ve uluslararası mücadeleye ilişkin özlü bir bilimsel eser ve başvuru kaynağı olma niteliğindedir.