Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle

17/06/2020

ÜMİT ÖZDAĞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 7’nci maddesi ile ilgili İYİ PARTİ Grubu adına söz aldım.

Dijitalleşen dünyada yüz yüze olmadan, uzaktan yapılan işlemlerin yoğunluğunun arttığı kabul edilerek özenli şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir. Ülkemizde dolandırıcılık olaylarının yaşanma sıklığı düşünüldüğünde bu uygulamanın art niyetli davranışlara ve olumsuz sonuçlara sebebiyet vermemesi için söz konusu düzenlemeler titizlikle hayata geçirilmelidir.

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle üzerinde durmak istediğim diğer bir husus ise, canları pahasına memleketimizi savunan ve terörizmle mücadele noktasında sahada her an varlıklarını ortaya koyan sözleşmeli erbaş ve erlerimizle ilgili 6191 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca: “En az yedi yıl hizmet yılını tamamladıktan sonra ve nitelik belgesi olumlu bulunduğu takdirde Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurumu ve kuruluşlarında istihdam edilmeleri gerekmektedir.” Bu, yasayla güvence altına alınmış bir haktır ancak her yıl mayıs ayının başında ilan edilmesi gereken kadrolar bu yıl hâlâ ilan edilmemiş ve şartları taşıyan er ve erbaşlara herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Bununla birlikte, bu konuyla ilgili net adımlar atılıp atılmayacağı da ilgili merciler tarafından henüz açıklanmamıştır.

Değerli milletvekilleri, gerek ülke sınırları içinde gerekse sınır ötesinde şanlı Türk ordusunun birer neferi olarak canları pahasına ülkelerini savunan, vatan ve millet aşkıyla gözünü kırpmadan terörle mücadele eden er ve erbaşlarımızı daha fazla mağdur etmeyelim. Bu arkadaşlar, ülke böyle ekonomik bir krizden geçerken hem işsizler hem de yardım alamıyorlar. Bu konunun ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulması, hakları olan kamuda istihdamın bir an önce sağlanması için gereken adımların atılması gerekiyor.

Sayın milletvekilleri, bir diğer önemli konu da üniversite mezunu öğrencilerimizin üniversite eğitimleri boyunca aldıkları KYK ödemelerinin geri ödenmesi noktasında yaşanıyor. Her şehirde üniversite kurmakla övünen Hükûmet yetkilileri mevzu mezun öğrenciye iş bulmaya gelince bir sessizlik içine gömülüyorlar. Genç işsizlik oranının yüzde 25 olduğu bir ülkede, devlet, işsiz öğrenciden geri ödeme talep ediyor. Yandaş müteahhitlere uygulanan vergi indirimleri işsiz üniversite mezunu gençlere ne yazık ki uygulanmıyor. KYK öğrenim kredisi almak zorunda olan öğrencilerimiz erteleme başvurusu yapmaları durumunda karşılarına fahiş miktarda erteleme faizi çıkarılıyor, 21 bin lira alan 27 bin lira geri ödeyecek. Üç aylık bir erteleme yapıldı ama haziran ayı başından itibaren tekrar bu gençlerden ödeme istenmeye başlandı. Hâlihazırda yüzde 25 olan genç işsizlik oranını göz önünde tuttuğunuzda, bu işsiz kardeşlerimizden, daha fazla, bu kadar yüksek faizle geri ödeme istemeyin; en azından bir seneliğine faizsiz şekilde bu geri ödemeler durdurulsun ki çocuklar bu ağır baskıdan kurtulsunlar.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.