Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle

12/04/2020

ÜMİT ÖZDAĞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklifin bu maddesinin (5)’inci fıkrasında Covid-19 salgınından bahsediliyor ve bu nedenle açık cezaevinde bulunan veya kapalı cezaevindeyken açık cezaevine geçmeye hak kazanan tüm hükümlülerin 31 Mayıs 2020’ye dek izinli sayılması düzenleniyor. Yani bu teklifin bu maddesi, ilgili madde kaleme alınırken salgın hastalık tehdidi dikkate alınmış. Ülkemiz salgın hastalıkla mücadele ederken tartışmakta olduğumuz bu maddeyle cinsel saldırı TCK madde 102, çocukların cinsel istismarı madde 103, reşit olmayanla cinsel ilişki madde 104, cinsel taciz madde 105 ve terör suçları dâhil suçları işleyenler 31 Mayısa kadar izin yoluyla geçici olarak salınabilecekler. Teklifin 48 ve 49’uncu maddesinde cinsel suçların hükümlüleri, ceza indiriminden muaf tutulurken işte bu tartışmakta olduğumuz 53’üncü maddeyle bu suçlar için de firarın önünü açacak bir kapı aralanıyor. Temyiz aşamasında yahut temyiz bozması sonrası hâlen yargılaması devam eden ağır cezalık pek çok suçun faili bile 53’üncü maddeden yararlansın isteniyor.

Ülkemiz salgın bir hastalıkla boğuşuyor; pek çok yurttaşımız, hekimimiz, sağlık personelimiz coronadan vefat ediyor ve Gazi Meclisimiz, tecavüzcülerin, çocuklarımıza ve kadınlarımıza kıyanların, teröristlerin, asker ve polis şehit eden yapıların mensuplarının corona izni kapsamında bir an önce cezaevinden izinle çıkarılmasını tartışıyor. Torba kanun diye tabir edilen ve içine doldurulan öteberiyle dirliğimizi, millî vicdanımızı, hukuka inancımızı rencide edebilecek yasalarla, bir ülkenin temel normları olan genel ceza yasalarıyla oynanması bir faciadır. Özellikle ceza yasaları siyasetin oyuncağı olmamalıdır. Firar ederken hudutlarda yakalananlar dâhil bu düzenlemeye göre izinli olarak salınabilecekler. Savcı şehit eden terörist örgütün mensuplarına, infaz savcılarımız henüz cezaları dolmadan bu hükme göre izin belgesi düzenleyebilecekler.

Değerli milletvekilleri, yasalar sadece iki gerekçeyle, iki büyük ihtiyaçla yapılır. Toplumun ihtiyaçları ve çağın gerekleriyle yasalar oluşur. Başkanlık rejimiyle budanan milletimizin yasama yetkisi sadece iki sebeple ve titizlikle çalışarak kullanılmalıdır. Türk milletinin ihtiyaçları ve çağın gerekleri uyarınca kanunlarımızı güncellemeliyiz. Ülkemizin sorunlarını çözmek için yasalar çıkartmalıyız ancak tecavüzcülere, zorbalara, canilere kapı aralamamalıyız.

Çok ağır bir krizle muhatap olunan bu dönemde, toplum düzenini bozanları, vicdanları kanatanları, ocaklara ateş düşürenleri bir an önce cezaevinden çıkarmak acaba doğru bir iş mi? Sokağa çıkma yasağının geç duyurulmasıyla dahi pek çok suçlu polisimize, jandarmamıza saldırdı; bunları birlikte gördük. Teröristler, sapıklar, coronavirüs nedeniyle duracak, suç işlemekten vaz mı geçecekler? Başta gazeteciler olmak üzere sosyal medya kullanıcıları dâhil muhalifleri sudan sebeplerle tutukluyorsunuz, eleştiri ve sorgulama hakkı kullananları korkutmak için tutukevlerini, cezaevlerini kullanıyorsunuz; diğer tarafta korkunç suçlar işlemiş suçluların firar etmesine imkân verecek bir düzenleme yapıyorsunuz. Kaygımız, izin kisvesinde sapıkların ve teröristlerin sokağa salınmasıdır. Böyle büyük bir tehlike yerine cezaevlerinin sağlık koşullarının, disiplininin ve güvenliğinin sağlanması gerekir.

İYİ PARTİ’nin, yasa teklifinin genelinin ve özellikle bu 53’üncü madde konusunda sunduğu muhalefet şerhinin altını tekrar çiziyoruz. İYİ PARTİ milletten aldığı yetkiyle hukuka, vicdana, milletin ihtiyaçlarına göre tarihsel yol gösterme görevini bu teklifle ilgili bir kez daha yapmıştır.

Genel Kurulu saygıyla selamlarım.