CHP Grubu önerisi münasebetiyle

30/01/2020

İYİ PARTİ GRUBU ADINA ÜMİT ÖZDAĞ (İstanbul) – Sayın Başkan, üç dakika süre verdiniz, her bir Suriyeli için bir saniye konuşsam altmış üç gün on iki saat konuşurum.

Ama bu da tam belli değil çünkü ne kadar Suriyeli olduğu belli değil. İçişleri Bakanlığı “3 milyon 650 bin” diyor, Cumhurbaşkanı da üzerine 350 bin ekledi yani 4 milyon oldu; 112 binine de vatandaşlık verdik, 4 milyon 112 bin ama biliyoruz ki kayıtsızlarla birlikte 5,3 milyon var. Yapılan, bir stratejik göç mühendisliği ve bu stratejik göç mühendisliğiyle Türkiye’nin demografik yapısı bir dış müdahaleye açık hâle gelecek şekilde şekillendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığının fonladığı bir araştırma var, Hacettepe Üniversitesinin yaptığı. Sonuç: Suriyeli kadınlar 5,3 çocuk doğuruyorlar. Bunun sonucu, eğer bunlara vatandaşlık verirseniz ve Türkiye’de kalırlarsa 2040 yılında sadece kayıtlı Suriyeliler 11,3 milyona ulaşıyor. Bakın, Şanlıurfa’da bugün 429 bin kayıtlı Suriyeli var, 2040 yılında, yirmi sene sonra 1 milyon 240 bin; Gaziantep’te 451 bin kayıtlı var, 2040 yılında 1 milyon 308 bin; Kilis’te 334 bin, Hatay’da 1 milyon 270 bin, Adana’da 698 bin, Mersin’de 569 bin Suriye kökenli Türk vatandaşı olacak.

Diyorsunuz ki: “Suriyeliler bombalardan kaçıp Türkiye’ye geliyorlar.” Suriyeliler bombalandıkları için Türkiye’ye gelmiyorlar, Türkiye’ye gelsinler diye bombalanıyorlar. 19 Aralıkta buradan, bu kürsüden sizi, Libya’ya Suriye’den ÖSO’cu transferi yapmayın, Ruslar ve Suriye ordusu harekete geçecek diye uyarmıştım. Şimdi 400 bin Suriyeli daha İdlib’de kapımıza dayandı ve Cumhurbaşkanı “Artık alacak gücümüz kalmadı.” diye bağırıyor.

CHP vermiş olduğu önergede diyor ki: “Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre 368 bin Afgan, Iraklı, İranlı, Somalili ve diğer milletlerden yabancı var.” Bu rakam doğru bir rakam değil efendim, Birleşmiş Milletler uzun zamandan beri tutmuyor ama CHP’ye siz vermediğiniz için, rakamın ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Onu da gizli tutuyorsunuz bizden.

Bakın, 17 Ocakta Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Başkanı Ali Rıza Beşkat dedi ki: “Bugün Türkiye’de 3,6 milyon Suriyeli geçici koruma kapsamında; Irak’tan, Somali’den, Afganistan’dan, farklı ülkelerden yüz binlerce insan uluslararası koruma bulmak amacıyla, savaştan, zulümden kaçtığı için bu topraklarda bizlerle bir arada yaşıyor.” Şimdi, lütfen dikkat edin, devamında ne diyor: “Ancak bugün itibarıyla sayıları 1 milyonu aşmış olan ikamet izni sahibi insan, 100 bini aşmış olan çalışma iznine sahip insan Türkiye’yi yaşamak için seçmiştir.”

“Bu bahsettiğim 1 milyon insan, savaşlardan, zulümlerden kaçan insanlar değildir; Türkiye’de yaşamak, Türkiye’de çalışmak, iş kurmak için gelmiş, bizlerle bir arada yaşayan insanlardır.”

Değerli milletvekilleri, sizin bu 1 milyon insandan haberiniz var mı? Burası vatandı bizim bildiğimiz, tatil köyü mü burası? Nasıl seçiyorsunuz da 1 milyon insanı buraya alıyorsunuz? Bu 1 milyon insan nereden geliyor? Bunlar Afgan değilse, Iraklı değilse, İranlı değilse bu 1 milyon insan hangi milliyete mensup? Bunu dahi bilmiyoruz.

Bakan en son yaptığı resmî açıklamada “40 milyarı aştı.” diyor. Yahu, ne kadar aştı 40 milyarı? Gerçek rakam 40 milyar değil, biz de biliyoruz 40 milyar olmadığını. Peki, gerçek rakam ne? Aralık 2017’de Sağlık Bakanının açıkladığı rakam var: 1 Suriyelinin maliyeti ayda 301 dolar. Bunun üzerinden hesapladığımız zaman gerçek maliyet ne biliyor musunuz? 58,2 milyar dolar ve Avrupa Birliğinden gelen 7,1 milyar dolar var, bunu yani 7,1 milyar doları düştüğümüz zaman 51,1 milyar doları biz harcamışız.

2015’ten sonra patlıyor. 2015’te 6,7 milyar dolar, 2016’da 9,8 milyar dolar, 2017’de 11,3 milyar dolar, 2018’de 12,8 milyar dolar ve 2019’da 13,1 milyar dolar harcamışız Suriyelilere. 2020 ve 2021’de harcayacağımız toplam para, bu eğilim üzerinden 27,2 milyar dolar olacak. Bakın, bunun içinde Suriye’deki 3 milyon insan için harcanan para yok, ÖSO’ya yaptığımız ödemeler yok, devlet memurlarına ödediğimiz maaşlar yok, vergi kaybı yok. Tamamı ne kadar biliyor musunuz? Maliyet aşağı yukarı 80 milyar dolara dayanıyor. Ha, bunun sonucu ne oluyor? AKP iktidarı bir çöküş yolunda. Bunu siz de görüyorsunuz. Bu bizim için sorun değil ama AKP çökerken Türkiye’ye de geride inanılmaz kötü bir miras bırakıyor.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.