Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle

14/11/2019

ÜMİT ÖZDAĞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birinden geçiyoruz. Bu krizin en önemli nedeni, hiç şüphesiz, Türkiye’nin üretimden kopmasıdır. Mevcut krizi aşmak için finansal çalışmalar yetmeyecektir. Krizin aşılabilmesinin tek yolu vardır, o da üretimi artırmak. Ancak üretimin artması, yüksek teknoloji üretimin artmasıyla Türkiye’yi sıçratabilecek ve krizli ortamdan üreten bir Türkiye’ye geçebileceğiz. Bu noktada “dijital dünya” diye adlandırdığımız alanın etkin ve yaygın kullanılması kaçınılmaz bir gereklilik olarak önümüze çıkıyor. Hâl böyle iken dijital hizmet vergisi, sektördeki yatırım ortamını olumsuz olarak etkileyecek.

Yeni teklif, Türkiye’de hâlihazırda vergi mükellefiyeti olan yerleşik kişilerin üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak ciddi maliyetler ve rekabet dezavantajı yaratırken yabancı şirketlerin Türkiye’de yatırım yapmasının önünde de önemli bir engel olacak.

Bu yaklaşım beklenmeden yatırım ortamına zarar verici ölçüde büyük oranlı bir vergi tahsis edilmesi ve vergi yükümlülüğü yerine getirilmediğinde erişim engeli gibi ağır yaptırımlar öngörülmesi, Türkiye’yi, hızla gelişen dijital dünyanın gerisinde bırakacaktır. Mevcut gelir vergisi tarifesi daha adil olarak yeniden tasarlanmalıdır. Ayrıca Cumhurbaşkanına vergi hadlerini değiştirme yetkisi tanınması ve Cumhurbaşkanının takdir yetkisinin bu kadar geniş tutulması da doğru değildir. Bu maddede Cumhurbaşkanına verilen yetki sonucunda vergi hadlerinin aşağı indirilmesi durumunda küçük firmaların üzerine yük binecek, Türk piyasasından çekilme ve yatırımlarını durdurma yoluna gideceklerdir.

Genel Kurulu saygıyla selamlarım.